torstai 30. tammikuuta 2020

Härkämäki-tutkimukset jatkuvat

Jatkohanke kulkee nimellä ANGELNIEMEN MULLANKAIVAJAT

Taustaa:
Kyläläisten maastopäivä 28.4.-18 alkoi olla jo lopuillaan kun arkeologi Jouko Pukkila ehdotti, että tarkistetaan vielä yksi lähikohde näyttäen samalla paikkaa kartalta: "tuohon salmen kapeikkoon minä ainakin laittaisin kalanpyydykset". Alue oli hiekkapohjaista kangasmetsää. Heti tien vieressä,  hiekanottopaikan reunalla, alkoi polttaa: kvartsi-iskoksia. Jonkin matkaa kankaalla käveltyämme Jouko erotti sammaleisesta maastosta pyöreähkön painanteen. Kaikki hankkeen arkeologit olivat vakuuttuneita näkemästään: asumuspainanne. Tapani Rostedt ja Jouko tekivät myöhemmin painaumasta ja sen ympäristöstä varmistuskaivauksia, joista löytyi kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta. Löytynyt luunpala oli liian pieni, jotta siitä olisi voinut päätellä eläinlajin, mutta se kelpasi radiohiiliajoitukseen.

Ajoitustulos luusta:  3015calBCRannansiirtymäkronologian perusteella näytti siltä, että paikka on voitu asuttaa aikaisintaan noin 7000 vuotta sitten, jolloin rantaviiva on sijainnut nelisenkymmentä metriä nykyistä korkeammalla. Tuolloin alue oli saaristoa, jota halkoivat kapeat ja pitkät salmet sekä lahdelmat. Niiden rannoilla etelään aukeavat loivat hiekkarinteet kalaisten apajien tuntumassa olivat kivikauden ihmiselle mieluisia asuinpaikkoja. Kapeaa lahdelmaa ei asuinpainanteen radiohiiliajoituksen perustella enää ollut, vaan merenranta oli tuolloin kauempana. Tosin paikka on voinut olla asuttuna pitempäänkin; maankohoamisen myötä kuivunut vanha lahdelma on todennäköisesti muuttunut linnuille sopivaksi kosteikoksi.  

Kenttätutkimukset jatkuvat keväällä. Tällä kertaa kanssamme työskentelevät lukiolaiset Halikosta.


Härkämäki kohdeselostus


1. Härkämäki (mjrek. 1000034180)

Asuinpaikka, asumuspainanne, kivikausi
Koordinaatit ETRS-TM35FIN P: 6695494 l: 275914, Z:40-43 (mitattu asumuspainanteen keskeltä).
Asumuspainanne  24.10.2019 
Kohde löytyi inventoinnissa 28.4.2018. Aluetta tutkittiin, koska se oli todettu potentiaaliseksi
kivikautiseksi asuinpaikka-alueeksi maaperä- ja rannansiirtymäkarttojen perusteella.

Kohde sijaitsee Härkämäki nimisellä mäellä. Sen länsipuolitse kulkee tie ja mäen länsireunassa on vanha hiekkakuoppa. Sen reunoilta löydettiin kvartsi-iskoksia ja palaneita kiviä. Hiekkakuopan itäpuolella, mäen lakialueen tuntumassa, on asumuspainanne (koordinaatit asumuspainanteen 
keskeltä). Painanteesta noin 10 metriä länteen sijaitsee vanhan hiekkakuopan itäreuna. Painanteen sisämitat ovat noin 7 x 7 metriä ja syvyys noin 0,8 metriä. Painanteen ympärillä on selkeät vallit (halkaisija vallien kanssa noin 10 x 10 metriä). Asumuspainanteessa on oviaukko länteen. Se erottuu noin metrin leveänä ja kaksi metriä pitkänä käytävänä, jonka reunoilla on vallit. Painanteen keskivaiheille tehdystä koepistosta tuli noin 25 cm syvyydessä esiin ruskea maannos, josta tuli kaksi palanutta luun sirua. Kuoppaa ei kaivettu syvemmälle. Asumuspainanteen ympäristöstä löydettiin kvartsi-iskoksia kolmesta eri paikasta. Yksi tuli em. vanhan hiekkakuopan reunasta, jossa havaittiin myös palaneita kiviä. Yksi tuli koepistosta noin 45 metriä asumuspainanteesta etelä-lounaaseen ja kaksi havaittiin asumuspainanteesta noin 70 metriä etelään sijaitsevan talon pihamaan leikkauksissa.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti