tiistai 31. toukokuuta 2022

YHTEENVETO HÄRKÄMÄEN KOULULAISKAIVAUKSILTA

Arkeologi Jouko Pukkila:

Halikon Armfeltin koulun kahdeksasluokkalaisia oli kahtena päivänä arkeologisilla kaivauksilla tutustumassa kotiseutunsa esihistoriaan. Kohde olikin mitä hienoin: metsämaastossa sijaitseva kivikautinen asuinpaikka, jossa on myös säilynyt asunnonjäännös. Yleensä kivikautiset asuinpaikat sijaitsevat alueilla, jotka jo varhain on otettu viljelykäyttöön eikä niissä ole enää maanpinnalla säilyneitä muinaisjäännöksiä.

Toisin on Angelniemen Härkämäen muinaisjäännösalueella. Mäen korkeimmalla kohdalla on pyöreä, halkaisijaltaan noin seitsenmetrinen kuoppa, jota osittain reunustaa hyvin matala pari metriä leveä valli. Asumuspainanne löydettiin vuoden 2018 Mullankaivajat-hankkeen yhteydessä. Samana vuonna painanteeseen kaivettiin pieni koekuoppa: 25 sentin syvyydestä löydetyistä palaneen luun kappaleista teetetty ajoitus osoittaa luun 5000 vuotta vanhaksi. Vaikka kivikautisia asumuspainanteita tunnetaan muualta Suomesta runsaasti, syystä tai toisesta Varsinais-Suomessa niitä on äärimmäisen vähän. 

Kaivauksen aikana tehtiin neljän metrin pituinen ja metrin levyinen koeoja asumuksen vallista pari metriä lounaaseen alueelle, joka on ollut asukkaiden pihamaata. Koska ajoitus oli tiedossa, odotettiin löytöaineistoon sisältyvän myös keramiikkaa, jonka avulla olisi selvinnyt mihin kulttuurijaksoon asuinpaikka liittyy. Valitettavasti vain yksi mahdollinen saviastian pala löytyi, joka sekin on niin pieni ja kulunut, ettei määritys ole mahdollista. Palanutta luutakaan ei löytynyt, vaikka sitä oli tavattu asumuksen sisäpuolelta. Löydöt olivatkin tyypillistä kivikautista työstöjätettä, kvartsi- ja kivilaji-iskoksia sekä yksi tai kaksi hiotun kiviesineen pinnasta irronnutta sirpaletta. Kunhan aineiston käsittely etenee, saamme mahdollisesti lisää tietoa esineistäkin. 

Ympäristön tarkastelussa löydettiin iso kivilaji-iskos satakunta metriä asumuspainanteesta kaakkoon, joten asuinpaikka on joko melkoisen laaja tai todennäköisemmin siellä on asuttu useampaan otteeseen kivikaudella. Kivikauden loppupuolella on meri vetäytynyt kauemmas ja sen myötä asutuskin lienee hävinnyt.  

Asumuspainanne


Koeojan valmistelua

Koeoja

Jouko Pukkila

Armfeltin yläasteen 8lk oppilaita


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti