tiistai 31. toukokuuta 2022

YHTEENVETO HÄRKÄMÄEN KOULULAISKAIVAUKSILTA

Arkeologi Jouko Pukkila:

Halikon Armfeltin koulun kahdeksasluokkalaisia oli kahtena päivänä arkeologisilla kaivauksilla tutustumassa kotiseutunsa esihistoriaan. Kohde olikin mitä hienoin: metsämaastossa sijaitseva kivikautinen asuinpaikka, jossa on myös säilynyt asunnonjäännös. Yleensä kivikautiset asuinpaikat sijaitsevat alueilla, jotka jo varhain on otettu viljelykäyttöön eikä niissä ole enää maanpinnalla säilyneitä muinaisjäännöksiä.

Toisin on Angelniemen Härkämäen muinaisjäännösalueella. Mäen korkeimmalla kohdalla on pyöreä, halkaisijaltaan noin seitsenmetrinen kuoppa, jota osittain reunustaa hyvin matala pari metriä leveä valli. Asumuspainanne löydettiin vuoden 2018 Mullankaivajat-hankkeen yhteydessä. Samana vuonna painanteeseen kaivettiin pieni koekuoppa: 25 sentin syvyydestä löydetyistä palaneen luun kappaleista teetetty ajoitus osoittaa luun 5000 vuotta vanhaksi. Vaikka kivikautisia asumuspainanteita tunnetaan muualta Suomesta runsaasti, syystä tai toisesta Varsinais-Suomessa niitä on äärimmäisen vähän. 

Kaivauksen aikana tehtiin neljän metrin pituinen ja metrin levyinen koeoja asumuksen vallista pari metriä lounaaseen alueelle, joka on ollut asukkaiden pihamaata. Koska ajoitus oli tiedossa, odotettiin löytöaineistoon sisältyvän myös keramiikkaa, jonka avulla olisi selvinnyt mihin kulttuurijaksoon asuinpaikka liittyy. Valitettavasti vain yksi mahdollinen saviastian pala löytyi, joka sekin on niin pieni ja kulunut, ettei määritys ole mahdollista. Palanutta luutakaan ei löytynyt, vaikka sitä oli tavattu asumuksen sisäpuolelta. Löydöt olivatkin tyypillistä kivikautista työstöjätettä, kvartsi- ja kivilaji-iskoksia sekä yksi tai kaksi hiotun kiviesineen pinnasta irronnutta sirpaletta. Kunhan aineiston käsittely etenee, saamme mahdollisesti lisää tietoa esineistäkin. 

Ympäristön tarkastelussa löydettiin iso kivilaji-iskos satakunta metriä asumuspainanteesta kaakkoon, joten asuinpaikka on joko melkoisen laaja tai todennäköisemmin siellä on asuttu useampaan otteeseen kivikaudella. Kivikauden loppupuolella on meri vetäytynyt kauemmas ja sen myötä asutuskin lienee hävinnyt.  

Asumuspainanne


Koeojan valmistelua

Koeoja

Jouko Pukkila

Armfeltin yläasteen 8lk oppilaita


lauantai 28. toukokuuta 2022

KAIVAUSTEN PÄÄTÖSPÄIVÄ

Viimeinen kaivauspäivä toteutettiin yhdessä kyläläisten kanssa. Saimme pienen, mutta sitäkin innokkaamman ryhmän aikuisia ja lapsia avuksemme. Päivälle oli luvattu runsaita sateita, mutta onneksemme sateet kiersivät työmaan!

Kaivoimme ja siivilöimme hiekkaa koeojan kulttuurikerroksen pohjaan saakka eli 40 cm:n syvyyteen. Työpäivän päätteeksi palautimme koeojaan sekä koekuoppiin sieltä poistetut hiekka- ja turvekerrokset. 

Vinkki: klikkamalla blogin kuvia, näet ne suurempana! 


Koeoja. Kulttuurikerros erottuu tumman punaisena hiekkana.

Teimme myös kaksi pientä koekuoppaa asuinpiirin rannan puolelle. 


Seulonnan jälkeen koeojasta kaavittu hiekka palautetaan takaisin maan poveen.  

Koeojan ympärille tehdään jätesäkeistä raja, jotta tukimusalue olisi 
erotettavissa myöhemminkin.

Lopuksi hiekka poljetaan tiiviiksi...

...ja päältä kuorittu turvekerros asetellaan takaisin paikoilleeen.
Täytetyn koeojan takana näkyy asumuspainanne.

Kokonaisuudessaan löytöjen eli erilaisissa toiminnoissa syntyneiden jätteiden ja esineiden määrä ei ollut kovin runsas, mutta niitä löytyi tutkimuksen eri vaiheissa suhteellisen laajalta alueelta asumuspainanteen ympäristöstä. Kulttuurikerroksesta löytyneet työstöjätteet, erilaiset kivimateriaalit (kvartsi-, pii- porfyyri- ja liuskeiskokset) ja luunpalaset sekä palaneet kivet vahvistavat Härkämäen olleen pysyvä kivikautinen asuinpaikka lähellä merenrantaa, mutta ei aivan rannassa, 5000 vuotta sitten.


keskiviikko 25. toukokuuta 2022

HÄRKÄMÄEN KOULULAISKAIVAUKSET 2

Härkämäkeen saapui toinen ryhmä Armfeltin koulun 8lk:n oppilaita opettajansa Minna Koljosen kanssa. Työt jatkuivat siitä mihin maanantaina jäätiin eli koeojan kaivamiseen. Kaivuut etenivät hyvin eli syvyydessä etenimme saman verran kuin maanantain ryhmä. 

Maat kaivettiin koeojasta ämpäreihin ja seulottiin tiheällä verkolla. Näin saimme pienetkin löydöt talteen. Löytöjä tehtiin harvakseltaan. Löydöt kuitenkin osoittavat, että punaruskea hiekka on kivikautista kulttuurikerrosta, joka on muodostunut paikalla aikanaan asuneiden työkalujen valmistamisesta ja käytön yhteydessä syntyneistä kivensirpaleista. Hiekan seasta löytyi myös muutama pieni saviesineen palanen. Kuumuuden rikkomien kivien palat ja maassa olevat hiilen kappaleet vihjaavat tulisijoista. Ne ovat asumisen tuloksena sekoittuneet maa-aineksen kanssa. Se, ettei löytöjen seassa ole lainkaan nuorempaa löytömateriaalia, osoittaa että kerros on saanut olla koskemattomana kivikaudelta lähtien.


 

Seulontaa:Arkeologi ja hankkeen koordinaattori Jouko Pukkila tutkii oppilaiden tekemiä löydöksiä:

Arkeologi Elina Saloranta poistaa hiekkaa kerros kerrokselta tutkimuskaivannosta:

Kaikki löydökset taltioidaan erikseen omiin pieniin pusseihinsa:

maanantai 23. toukokuuta 2022

HÄRKÄMÄEN KOULULAISKAIVAUKSET 1


Olemme vihdoin päässeet aloittamaan Härkämäen kivikautisen asuinpaikan koululaiskaivaukset. Kaivaustutkimuksia ohjaavat arkeologit Elina Saloranta ja Jouko Pukkila. Etsimme yhdessä Armfeltin koulun oppilaiden sekä kuvaamataidon opettajansa Minna Koljosen kanssa maaperään mahdollisesti jääneitä merkkejä kivikautisesta elämästä. 

Elina ja Jouko ovat poistaneet valmiiksi koealan pinnalta kasvuston ja turpeen. Alku saattoi tuntua oppilaista hieman tylsältä, sillä ensin oli kaavittava hiekkainen huuhtoutumiskerros pois. Huuhtoutumiskerros on kasvuston ja mullan alapuolinen harmaa maaperän osa, jota sadevedet ovat vuosituhansien ajan huuhdelleet. Huuhtelun myötä pintaturpeen materiaalit ovat saostuneet ja painuneet syvemmälle huuhtoutumiskerroksen alle. Näin on syntynyt vuosituhansia koskemattomana säilynyt rikastumiskerros, jonka alapuolella oleva maa-aines on varsinainen kiinnostuksemme kohde.


Rikastumiskerrosta kaavitaan varovasti ämpäreihin:


Ämpäreistä kaadetaan hiekkaa siivilään ja jännitetään erottuuko hiekasta jotain kivikautisen ihmiskäden aikaansaamia työstön jälkiä, tuotoksia tai niiden palasia.sunnuntai 22. toukokuuta 2022

ESIVALMISTELUJA KOULULAISTEN ARKEOLOGISEEN PÄIVÄÄN

Museovirasto on määritellyt uudessa hankkeessaan manner-Suomen merkittävimmät arkeologiset kohteet, joihin myös Härkämäen asuinpainanne on valittu. Onnea asuinpaikan löytäjille ja mahtavalle hankkelle!

Yhteisöarkeologiset kaivaukset jatkuvat koululaisten kanssa asuinpainanteen ympäristössä. Varsinainen asumuksen paikka jätetään rauhaan. Koekaivausten antamien vihjeiden perusteella Härkämäen asuinpaikka on suhteellisen laaja ja tutkittavaa riittää!
Härkämäki-tutkimus ja kohdeselostus

Tänään valmistimme tutkimusalueen asuinpainanteen eteläiselle puolelle poistamalla hiekkamaan päältä turvekerroksen, jotta koululaiset pääsevät huomenna aamulla heti "itse asiaan". 

Tutkija-arkeologi Elina Saloranta poistaa turvetta tutkimuspaikan päältä


torstai 5. toukokuuta 2022

Vihdoin! Härkämäen koululaiskaivaukset alkavat

Korona on kesytetty ja sen myötä koululaisille suunnattu Härkämäen arkeologinen tutkimushanke jatkuu nyt toukokuussa. Halikon Armfeltin koulun oppilaat osallistuvat kaivauksiin osana historian opetusta. Lisätietoa jännittävästä kohteesta löytyy linkeistä blogin oikeassa reunassa. 

Mullankaivajat apurahat myönnettiin 9 hankkeelle - koululaiset pääsevät etsimään omaa muinaisuuttaan