torstai 22. helmikuuta 2018

Arkeologin työ on alkanut vaikka lumi peittää maan

Inventointia, yhteisöarkeologiaa ja mullankaivuuta


Kuluvan kevään aikana toteutuu Angelniemen kyläalueen, peltojen ja metsien arkeologinen inventointi Meri-Halikon koulun ympäristössä. Inventointi tehdään Arkebuusin arkeologien johdolla yhteistyössä Meri-Halikon ala-asteen oppilaiden ja opettajien sekä Angelniemen kyläyhdistyksen kanssa.

Inventoinnin esivalmistelut ovat jo alkaneet, vaikka pakkanen paukkuu ja lumi peittä maan.
Esivalmisteluvaiheessa on luotu alueen aiemmasta tutkimustiedosta, kartta-aineistosta (1600-luvulta lähelle nykypäivää), vinovalovarjosteista ja rannansiirtymäkronologiasta kartta-analyysi, joka tulee olemaan varsinaisen kenttätyöjakson toteutuksen perustana. Aineistoa tullaan täydentämään vielä alueen asukkailta saatavalla paikallistiedolla mm. vanhoista rakennuksen jäännöksistä, kivikasoista, tarinapaikoista, muinaisesineiden löytöpaikoista ja muista esiin nousevista kohteista.

Työskentely koululaisten kanssa


Esivalmisteluaineisto johdattelee koululaisryhmät (1-6 lk) aiheeseen ja varsinaiseen kenttätyöhön. Ennen kenttätyöjaksoa mietimme yhdessä jokaisen ryhmän kanssa minkälaisissa paikoissa tutkimusta kannattaa tehdä. Käymme läpi sitä missä merenranta on eri aikoina sijainnut, missä asutusta on saattanut olla, missä voisi olla hautapaikkoja jne. Näin saamme kartalle jokaisen ryhmän kanssa paikkoja ja alueita, joita sitten kenttätyöpäivänä käydään tarkastamassa.

Teemme kenttätöitä viitenä päivänä huhtikuun viimeisellä viikolla. Jokainen koululaisryhmä on kentällä yhden päivän (ryhmässä noin 20 oppilasta)lisäksi yhtenä päivänä inventoidaan Angelniemen kyläyhdistyksen kanssa. Oppilasryhmän ohjaajina toimivat opettaja, kolme arkeologia ja yhteisötaiteilija. Maastossa havaitut kohteet dokumentoidaan valokuvaten, muistiinpanoin ja niistä otetaan lisäksi paikkatiedot gps-paikantimella. Maastossa löydetyt esineet otetaan talteen löytöpusseihin. Lisäksi voidaan tarpeen mukaan tehdä koekuoppia ja maakairauksia sekä ottaa maanäytteitä makrofossiilianalyysejä varten.

Jälkitöissä löydöt puhdistetaan, luetteloidaan ja tarpeen vaatiessa konservoidaan. Mahdolliset makrofossiilinäytteet ja luuaineisto analysoidaan. Puhdistamme  ja dokumentoimme löydöt yhdessä oppilaiden kanssa. Varsinaisen raportin valmistamisesta vastaavat arkeologit.

Mullankaivajat työryhmä


Jouni Taivainen (arkeologi): Hankkeen koordinointi, inventoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi
Jouko Pukkila (arkeologi): Inventoinnin esivalmistelut, kenttätyöt ja raportointi
Elina Saloranta (arkeologi): Inventoinnin esivalmistelut, kenttätyöt ja raportointi
Tuula Nikulainen (yhteisötaiteilija ja folkloristi): Hankkeen tarinallistaminen, sivut ja näyttely
Taika Bottner (antropologi): Dokumenttifilmin toteutus
Mia Lempiäinen-Avci (makrofossiilitutkija): Mahdollisten makrofossiililöytöjen analysointi
Auli Bläuer (arkeologi ja tutkija): Mahdollisen luuaineiston analyysi
Paula Achren (kyläyhdistyksen pj): Kyläyhteistyö
Meri-Halikon koulun oppilaat ja opettajat